top of page

Støtteperson §54

Den primære opgave er at opbygge et tillidsforhold mellem støtteperson og forældre i forbindelse med anbringelse af unge udenfor hjemmet. Dette opnås ved at være lyttende, støttende, yde omsorg og være en god samtalepartner omkring de problemstillinger, der har været i forbindelse med anbringelsen.

Socialkontakten_937082412.png
Socialkontakten_Støtteperson.png

SOCIALKONTAKTENS indsatsområder

Særligt støtte til forældrene til at varetage omsorg og interesse for, at fastholde kontakten til barnet/den unge, og især deres forældrerolle, både følelsesmæssigt og årsagen til de problematikker, der førte til anbringelsen. Hvordan forældrerollen kan forbedres ved, at tage ansvar for barnet/den unge i deres opdragerrolle og ved at være nærværende. 

Yderligere kan støttepersonen være bisidder til forældrene under møder, samt i forbindelse med forberedelse til møder, og efterfølgende hjælpe forældrene med forståelse og reflektere over betydningen af dialogen ved mødet.
 
En § 54 støttepersonordning, hvor perioden og timeantal bevilliges af familierådgiveren i kommunen til forældre, hvor børn/den unge er anbragt udenfor hjemmet, efter jf. § 52, stk. 3, nr. 7. Der bliver fastsat en særlig plan for støtte til forældrene af kommunalbestyrelsen. Støtten skal så vidt mulig være med til at løse problemstillingen til anbringelsen. Forældrene kan også få udpeget en støtteperson, når deres barn er ufrivilligt anbragt jf. § 58.

bottom of page