top of page

Familiebehandling

Socialkontakten_517232542.png

SOCIALKONTAKTEN tilrettelægger behandlingsarbejdet ved at tage udgangspunkt i den enkelte families udfordringer og deres ressourcer, hvor samarbejdet og formålet med familiebehandlingen helst skal udmunde i at alle i familien skal komme i trivsel og udvikling.

Socialkontakten_Familiebehandling.png

SOCIALKONTAKTENS indsatsområder

Fokus på hensigtsmæssige og bedre måder at være sammen på som familien – måder der styrker familiens indbyrdes relationer. Gamle mønstre i familien brydes op og nye kan opstå ved kyndig og professionel vejledning.
 
Udførelse af dagligdagens praktiske opgaver og understøtte familien i lige præcis dét, den pågældende familie har behov for, f.eks. lege, spil, sportslige aktiviteter og familie- og gruppesamtaler samt individuel støtte.
 
SOCIALKONTAKTEN og samarbejdspartneren tager udgangspunkt i delmål og mål fra kommunens handlingsplan ifht. familien.   
 
Serviceloven jf. § 52 stk. 3 nr. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse jf. § 50. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der dog iværksættes en foreløbig eller en akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.

bottom of page