top of page

Kontaktperson

Socialkontakten_491187148.png

SOCIALKONTAKTEN arbejder målrettet med at opbygge en tillidsrelation, der er skræddersyet og personligt rettet mod barnet og den unges individuelle konkrete støttebehov.​

Socialkontakten_Støtteperson.png

SOCIALKONTAKTENS indsatsområder

SOCIALKONTAKTEN arbejder målrettet med at opbygge en tillidsrelation, der er skræddersyet og personligt rettet mod barnet/den unges individuelle og konkrete støttebehov.
 
Vi finder gennem en visitation det bedste match mellem kontaktpersonen og barnet/den unge. Der udarbejdes en behandlingsplan for arbejdet med barnet/den unge.
 
Daglig støtte til alle hverdagens behov og opgaver. Fritidsinteresser og at få en sund relation til familie og venner, som giver mulighed for øget selvtillid og selvværd, samt udvikle nye sociale kompetencer for børn og unge.
 
Tillidsrelationen er et altafgørende fundament for udvikling i disse forløb. SOCIALKONTAKTENS indsatstrappe ifht. delmål og mål tager udgangspunkt i målene fra kommunen, hvor der tages afsæt i behandlingsplanen for barnet og den unge.

SOCIALKONTAKTENS kontaktpersonsforløb jf. § 52. stk. 3. nr. 6 og jf. § 76. stk. 2 eller jf. § 76.3.2 er til børn og unge under 18 år, samt til unge over 18 år, der er bevilliget efterværn.

bottom of page