top of page
Socialkontakten_484587512.png

Fokus skaber livskvalitet for mennesker

Vores arbejdsmetoder

I SOCIALKONTAKTEN arbejder vi med en overordnet narrativ og systematisk tankegang. Ud fra den enkelte borgers ståsted bruger vi den tilgang, der giver mening i den enkelte families, barns eller unges liv.

​Det tydeliggør vores rolle i hver enkelt opgave, vi er nærværende, relationsskabende og bidrager med at motivere og støtte vanskeligt stillede mennesker.

Fokus skaber livskvalitet for mennesker.

Socialkontakten_1172794848.png

Vi bidrager til at sætte retning og skabe struktur i hverdagen, der sikrer at fagligheden og tilgang til opgaven har den ønskede effekt. Nemlig at skabe en tillidsfuld relation med borgeren. Respekt og ligeværdighed i relationen er en af vores værdier – for i relationen mellem mennesker, er der altid et potentiale for udvikling og forandring.

Socialkontakten_Arbejdsmetoder.png

SOCIALKONTAKTENS arbejdsmetoder

Vi gør brug af supervision og dialogsamtaler i vores samarbejde mellem konsulenterne under opgaverne og ved afsluttede opgaver.
 
Vi arbejder struktureret og systematisk, og det er vigtig for os, at alt bliver dokumenteret i de opgaver vi arbejder med og afslutter. Vi har en høj faglig standard, såvel på det sundhedsfaglige som det pædagogiske område.
 
Derudover gør vi brug af redskaber som SOS og YLS i arbejde med familierne og det er vigtigt for os, at familien, barnet eller den unge selv er inddraget i samarbejdet og har forståelse for, hvad der arbejdes med, hvorfor vi gør som vi gør, og inddrages ifht. de opstillede mål og hvilke delmål der arbejdes med.

Socialkontakten_838917130.png

I SOCIALKONTAKTEN har vi 4 hjørnesten, som pejlemærker i virksomheden.

  1. AT GØRE EN BETYDNINGSFULD FORSKEL for sårbare, udsatte borgere og genskabe et nyt udgangspunkt for hvert enkelt menneske.
     

  2. Vi tror på, at ALLE MENNESKER ØNSKER, OG HAR ET BEHOV FOR, ET MENINGSFULDT LIV, hvor de opnår viljen, evnen og modet til at tage ansvar for deres eget liv.
     

  3. DEN SKABENDE PROCES, som er et lang sejt forløb for hvert enkelt menneske – derfor er vi vedholdende, engagerede og har en faglig stolthed, der gør det til en af vore succesplatforme.
     

  4. AT SKABE LIVSVARIGE OG GODE RESULTATER for hver enkelt borger, er et indgroet ønske hos os. Det giver resultater i form af selvforsørgende borgere og en positiv gevinst for samfundet.

bottom of page