top of page

Sign of Safety

Socialkontakten_1054745024.png

SOCIALKONTAKTEN gør brug af Signs of Safety ​redskabet i børnesager.

Socialkontakten_Sign of Safety.png

SOCIALKONTAKTENS brug af SOS

Signs of Safety er et konkret redskab, der kan anvendes til at risikovurdere tegn på fare og sikkerhed for barnet i børnesager. Metoden der anvendes holder fokus i børnesager, omkring de forhold barnet har kontra familielivet, hvor der er undtagelser ud fra de bekymringer, der ellers måtte være i familien.
 
Metoden har et overordnet mål om at skabe samarbejde og partnerskab med familien om en løsning, der kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet. Sikkerhed i denne sammenhæng betyder en tilstand, hvor bekymringen for barnets sikkerhed og trivsel er minimeret eller ikke længere eksisterende. 
 
Der udarbejdes sikkerhedsplaner i samarbejde med sagsbehandler og udførelse af disse i sager, hvor der er høj risiko for vold og/eller massivt omsorgssvigt. Sikkerhedsplaner er også en del af Sign of Safety, der kan være alternativet til en akut anbringelse.
 
Hovedformålet er til enhver tid at skabe sikkerhed og trivsel for barnet og bidrage til, at de professionelle, på trods af sagens kompleksitet, bevarer barnet i centrum og sikrer, at det får den hjælp, det har brug for.
 
Signs of Safety har fokus på beskyttelsesfaktorer og at skabe grundlag for en balanceret risikovurdering af barnet og familien.

bottom of page