top of page

Efterværn og bostøtte

Socialkontakten_1054745024.png

SOCIALKONTAKTEN tilbyder efterværn/bostøtte i egen bolig til unge og voksne – eller ved overgang fra bosted til egen bolig.​

Socialkontakten_Efterværn.png

SOCIALKONTAKTENS indsatsområder

Der er daglig støtte til alle almindelige gøremål i hverdagen – f.eks. praktisk hjælp, støttende samtaler, deltagelse i møder – der er med til at gøre borgeren mere selvkørende og genvinde selvtillid og selvrespekt ud fra personlige ressourcer, og hvor den enkelte er i livet.
 
Hjælp til selvhjælp – hvor målet er at finde frem til flere ressourcer hos borgeren – ressourcer de ikke vidste de havde eller har glemt. En støtte til en vedligeholdelse af hverdagen og hjælp til at få den til at fungere på den bedste måde for borgeren.
 
En tillidsrelation med borgeren, hvor god kommunikation og samspil fremmer deres evner til viljen – at kunne og ville stå på egne ben.

Efterværn – Bostøtte er servicelovens jf. § 76:
 
I § 76.2– Hvis den unge ikke har været anbragt op til sit 18 år uden for hjemmet, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at udpege en kontaktperson til den unge, jf. § 52.3.6, som kan opretholdes efter det fyldte 18 år.
 
I § 76.3.2 – hvis den unge har været anbragt op til sit 18 år jf. § 76.3.2 – stk. 3. uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 umiddelbart inden det fyldte 18 år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at udpege en fast kontaktperson for den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6.
 
§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer.

Formålet med efterværn ”Hjælp skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse. Have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig”.

bottom of page