top of page

Støtteperson §75

Socialkontakten tilbyder støttepersonordning jf. Barnets lov §75, til forældre med børn anbragt uden for hjemmet.

Når et barn anbringes udenfor hjemmet, har man som forældre, retten til en støtteperson som man har muligheden for selv at vælge.

Socialkontakten_937082412.png

Hos Socialkontakten tilbyder vi fagkonsulenter som støttepersoner med stor erfaring indenfor anbringelsesområdet og støttende forældresamarbejde.

Formålet er at støtte forældre hvis barn er anbragt uden for hjemmet.

Målet kan eksempelvis være at arbejde på forældrenes muligheder for at forbedre forældreskabet under anbringelsen og hjælpe med at fastholde og styrke børn og forældres kontakt.

Vi ved at mange forældre, hvis børn er anbragte, har brug for at få talt hele forløbet af anbringelsen igennem.

-Hvad er årsagen til anbringelsen?

-Hvad er forældrenes egne holdninger til anbringelsen?

-Hvordan har forældrene det følelsesmæssigt?

Vi hjælper forældrene i deres dialog med kommunen om anbringelsen ved at gennemgå lovgrundlag og skrivelser og støtter forældrene i deres handlemuligheden i forbindelse med anbringelsen.

Vi deltager, hvis forældrene ønsker det, i møder, samtaler mm.

Vi støtter forældrene i deres forældreskab og i at deltage i deres børns liv på børnenes præmisser.

Socialkontakten_Støtteperson.png

SOCIALKONTAKTENS indsatsområder

Socialkontakten konsulenter arbejder ud fra en anerkendende, ressourceorienteret og støttende tilgang. For os er tillid, tryghed og nærvær en selvfølge i mødet med mennesker.

Til et indledende møde skaber vi i fællesskab rammerne for samarbejdet mellem fagkonsulenten og forældrene. Hvad oplever forældrene de har brug for at få støtte i og hvad kan fagkonsulenten tilbyde.

Vores fagkonsulenter er fleksible i tid og sted, vi kan både mødes i forældrenes eget hjem eller i Socialkontaktens lokaler i Helsinge. Desuden deltager vores konsulenter efter forældrenes ønske i møder i forbindelse med anbringelsen.

bottom of page